skip to Main Content

Voorwaarden Nationaal Congres Evenementen

Wanneer u door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt bent op het laatste moment af te zien van deelname aan dit congres, kunt u ons dit schriftelijk (info@nationaalcongresevenementen.nl) laten weten. Doet u dit vóór 1 april, dan kunnen wij uw aanmelding nog kosteloos annuleren. Na deze datum zijn wij genoodzaakt het volledige deelnamebedrag in rekening te brengen. Wel kunt u kosteloos een vervanger opgeven. U dient de factuur van uw deelname betaald te hebben voor aanvang van het congres.

Alle redelijke inspanningen zullen worden gedaan om het Nationaal Congres Evenementen te houden en u het geplande programma te presenteren onder omstandigheden die het comfort en veiligheid van de congresgangers garanderen. Echter, zowel Respons, BV De Nieuwe Aanpak (DNA) als hun medewerkers, vertegenwoordigers of agenten dragen geen enkele aansprakelijkheid wanneer het congres of daarmee verbonden programma’s of plannen worden geannuleerd. Dit geldt eveneens voor verlies, verwonding, beschadiging of ongemak dat enig persoon ondervindt tijdens de reis naar of van het congres of tijdens het congres zelf. Deelnemers worden geadviseerd hun eigen verzekering na te kijken ter dekking van dergelijke voorvallen.

Respons en BV De Nieuwe Aanpak (DNA) houden zich het recht voor het congres te annuleren ten gevolge van een ontoereikend aantal aanmeldingen, waarmee wij alleen zorg dragen voor het terugbetalen van de deelnamefee, indien deze reeds is betaald. Annulering van het congres wordt minimaal 14 dagen voor het congres bekend gemaakt. Respons en BV De Nieuwe Aanpak (DNA) behouden zich het recht voor de gepubliceerde programma’s en sprekers zonder bericht te veranderen.