skip to Main Content

Criteria Beste Publieksevenement

Ieder evenementengenre komt voor de prijs in aanmerking:  festivals, sportevenementen, parades/optochten, beurzen en
markten. Het evenement moet een aantoonbare maatschappelijke, economische, promotionele of professionele bijdrage hebben geleverd aan de gemeente of regio waar het plaats vindt. De prijs wordt uitgereikt aan de eigenaar van het evenement.

De criteria zijn:

  • Wat is de bijdrage geweest aan de gemeente waar het plaats heeft gevonden.
  • Ontstaansrecht van het evenement, wat is de grondslag van het evenement.
  • Wat is er bijzonder en/of nieuw aan het evenement.
  • Worteling in de gemeente: mate waarin organisaties/instanties uit de gemeente zijn betrokken.
  • Facts & figures: bezoekersaantal, bezoekerswaardering, profiel (o.a. doelgroep en herkomst), bestedingen, etc.
  • In het verlengde van voorgaand punt: aan kunnen tonen wat de economische spin-off is van het evenement.
  • Resultaten maatschappelijke spin-off: belang voor (de ontwikkeling van) andere organisaties in de stad, o.a. aantal vrijwilligers, programma met scholen (educatieve programma’s), samenwerking (toename) met lokale partijen uit de stad (o.a. theater, popzaal, verenigingen, etc.).
  • Promotionele waarde: resultaten media-exposure (regionaal, landelijk, internationaal, afhankelijk van doelstellingen).

Aanmelden

U kunt uw evenement aanmelden door het invullen van dit formulier. Aanmelden kan tot 28 januari. Die week worden de nominaties bekend gemaakt en de genomineerden presenteren zich op 11 februari tijdens een jurybijeenkomst (locatie regio Amsterdam-Utrecht). De prijsuitreiking is op 14 maart tijdens het Nationaal Congres Evenementen in Deventer.