skip to Main Content

Na het plenaire programma kunt u kiezen uit één van de volgende vijf deelsessies. De deelsessies vinden plaats in het prachtige stadhuis van Deventer.

Groei in betekenis

De groei van betekenis van cultuur en sportevenementen ten opzichte van het aanbod van instellingen. Het aanbod verschuift in de tijd en buiten het klassieke seizoen om. Wat betekent deze spreiding in tijd voor de sector.

Groei provinciaal evenementenbeleid

Interactieve sessie waarbij de groei van het evenementenbeleid van de provincie Overijssel als voorbeeld genomen wordt en waarbij de gemaakte en te maken keuzes worden toegelicht en besproken. 

Kwalitatieve groei vs kwantitatieve groei

Wat zijn de consequenties van groei voor een evenement. Welke keuzes worden gemaakt in het kader van groei, bijvoorbeeld met betrekking tot de organisatie van een evenement.

Inclusiviteit

In hoeverre leidt verbetering van de toegankelijkheid van evenementen voor bezoekers met fysieke of sociaal economische beperkingen tot groei van het aantal bezoekers en kwaliteit van het evenement.