skip to Main Content

Naam Evenement*
Contactpersoon*
E-mail*
Telefoon

De nominatie voor de Nationale Evenementenprijzen 2016, categorie Evenementen Innovatieprijs heeft betrekking op innovaties in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016. De Evenementen Innovatieprijs is een onderscheiding voor het meest innovatieve evenement van het afgelopen jaar. Het gaat daarbij om een geheel nieuw evenement, of een nieuw onderdeel van een evenement, of het op een verrassende manier inzetten van bestaande elementen.
Als motivering van uw nominatie, vragen wij u om kort en bondig antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Geef een beschrijving van het innovatieve karakter van het (nieuwe) evenement en/of de nieuwe/bestaande elementen?*

2. Wat is de bijdrage van de innovatie voor de bezoekers van het evenement?*

3. Wat is de bijdrage van de innovatie voor het vakgebied evenementen?*

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Evenementen Prijzen, via tel: 020 3457554 of via evenementenprijzen@respons.nl.