skip to Main Content
EventCloud: Veiligheid & Economie(engagement) Hand In Hand Voor Een Gastvrij Evenementenland

EventCloud: Veiligheid & Economie(engagement) hand in hand voor een gastvrij evenementenland

rickSuccesvolle publieksevenementen in de openbare ruimte zijn belangrijk voor de aantrekkingskracht van een stad, regio of het land. Ze zijn goed voor de (lokale) economie en dragen bij aan het leefklimaat en imago. Maar hoe zorgen we ervoor dat evenementen kunnen blijven bestaan of mooie nieuwe evenementen kunnen worden aangetrokken, zodat Nederland en haar steden steeds meer als gastvrij evenementenland bekend komt te staan? Schuif aan bij deze themasessie over de EventCloud: dé informatieomgeving die ad hoc kan worden ingezet bij publieke evenementen in de openbare ruimte van elke stad in Nederland. 

De EventCloud zorgt ervoor dat evenementen niet alleen veilig blijven maar ook winstgevender worden waardoor de kosten van veiligheid kunnen worden gedragen of gereduceerd, en het voortbestaan van het evenement gewaarborgd is. Tevens stimuleert deze innovatie het ondernemerschap in de stad. De EventCloud biedt een informatie nutsvoorziening die elke vorm van relevante data kan verzamelen en vervolgens als zowel open, ten behoeve van engagement bezoeker, als besloten, alleen beschikbaar voor specifieke partijen, ‘eventdata’ kan distribueren.

Over Rick van Oosterhout
Rick van Oosterhout is founding partner van het consortium EventCloud waar KPN en Future Events ook deel van uitmaken. Hij zal inzicht geven in de mogelijkheden die dit platform vanuit safety en economy biedt en daarover met u in gesprek gaan. Rick van Oosterhout is zelf vanaf 1994 betrokken bij de organisatie van vele sportieve en culturele evenementen. Vanaf 2008 is hij één van de partners van PROOOST en onder andere organisator van het Life I Live Festival in Den Haag dat jaarlijks 200.000 bezoekers ontvangt. A

ls eindverantwoordelijke is hij altijd op zoek naar wegen om processen als veiligheid en sponsoring efficiënter te organiseren. In 2013 heeft hij zich daarom aangesloten bij stichting Future Event. Future Events organiseert innovaties tijdens evenementen in de openbare ruimte, met als doel een bijdrage te leveren aan de economische groei binnen de kaders van veiligheid. Daarmee biedt Future Events ruimte aan ondernemers en internationale kennisinstituten om succesvolle producten te ontwikkelen en naar de markt te brengen. De EventCloud vormt hierbij een belangrijke neutrale basis voor het verbinden van verschillende nieuwe functionaliteiten.