skip to Main Content
Hoe Maak Ik Evenementen Waardevoller? Themasessie Door Fontys Academy For Creative Industries

Hoe maak ik evenementen waardevoller? Themasessie door Fontys Academy for Creative Industries

Paul SchreuderConsumenten zijn meer en meer op zoek naar betekenisvolle belevingen. Belevingen op zich zelf zijn niet meer voldoende, maar moeten als zinvol, waardevol worden ervaren. Tegelijkertijd willen consumenten steeds meer invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop deze belevingen tot stand komen. Paul Schreuder van Fontys Academy for Creative Industries heeft een algemeen conceptmodel voor waardecreatie ontwikkeld, dat inzichtelijk maakt welke gereedschappen organisatoren ter beschikking staan om evenementen relevanter en impactvoller te kunnen maken voor de betrokken stakeholders.

In deze themasessie zal worden ingegaan op de principes die binnen de genoemde verschuivingen van toepassing zijn op evenementen; op welke manier kunnen we evenementen waardevoller maken voor betrokkenen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze evenementen meer impact hebben? Wat zijn de randvoorwaarden hiervoor en hoe kunnen (moeten) we onze doelstellingen hierop aanpassen? In het tweede gedeelte van de sessie gaan we samen op zoek naar concrete toepassingen voor onze eigen praktijk situatie. Hoe kunnen we de aangegeven principes en randvoorwaarden vertalen naar onze eigen evenementen?

Over Paul Schreuder
Na zijn studie Vrijetijdwetenschappen heeft Paul Schreuder voor diverse evenementenbureaus gewerkt. Momenteel is hij werkzaam bij Fontys Academy for Creative Industries (Fontys ACI). Hier is Paul binnen de bacheloropleidingen Communicatie en Commerciële Economie IEMES (International Event, Music & Entertainment Studies) verantwoordelijk voor het vakgebied Events, waar evenementen worden beschouwd als marketing(communicatie)-instrumenten. Binnen de wereld van Experiencemarketing en LiveCommunicatie vormen Events tegenwoordig veelal het belangrijkste touchpoint van een marketing(communicatie)-campagne.

Binnen het lectoraat Creative Industries & Social Innovation is Paul bezig met een onderzoek naar de (emotionele) waardecreatie door evenementen: van belevenis naar betekenis.