skip to Main Content
NOC*NSF Op NCE15: De Maatschappelijk Kracht Van Sportevenementen

NOC*NSF op NCE15: de maatschappelijk kracht van sportevenementen

Sybrecht LensinkDe organisatie van sportevenementen draagt bij aan het versterken van Nederland in zowel economisch als maatschappelijk opzicht. Daarmee zijn sportevenementen al lang geen doel op zich meer. Hoe de waarde van een evenement door de organisatie van side-events in aanloop naar, tijdens en na afloop van het evenement wordt vergroot doet NOC*NSF uit de doeken tijdens een themasessie op het NCE.

Onderwerpen als cultuur, gezondheid, gezond eten, bewegingsonderwijs en/of het terugdringen van jeugdwerkloosheid kunnen via (top)evenementen een impuls krijgen. Op deze wijze bewijst de organisatie van sportevenementen in Nederland de kracht van sport.

Vanuit de netwerkorganisatie Kracht van Sportevenementen wordt intensief samengewerkt tussen de G5, het ministerie van VWS, NOC*NSF en NBTC om de maatschappelijke impact van sportevenementen te vergroten. Tijdens de sessie zal vanuit de netwerkorganisatie worden ingegaan worden op hoe een toonaangevend sportevenement kan helpen om ook jouw beleidsdoelstellingen dichterbij te brengen. Het vergroten van de maatschappelijke impact, de beschikbare tools en de ‘best practices’ komen in een interactieve sessie aan bod.

Over Sybrecht
Sinds een jaar is Sybrecht Lensink betrokken bij het evenementenbeleid van NOC*NSF, waarbij de focus ligt op het creëren van maatschappelijke spin-off. Daarvoor is hij jarenlang werkzaam geweest in de sportevenementen, waaronder de WK Zwemmen voor gehandicapten in 2010 en vervolgens drie jaar als projectleider bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Hier was hij verantwoordelijk voor o.a. de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen en de Nationale Zwemcompetitie.